Hoe we
Klokkenluider beschermen

De identiteit en bescherming van klokkenluiders zijn voor ons bijzonder belangrijk.

Wij geloven dat een klokkenluidersregeling een positieve bijdrage kan leveren aan de bedrijfscultuur.

Dit alles kunnen we alleen bereiken als we voldoende beschermen de identiteit van de tipgever of klokkenluider.
Dit omvat niet alleen technische maatregelen, maar ook ondersteuning van klokkenluiders bij het verstrekken van informatie over wangedrag.

In het onderstaande hulpoverzicht vind je veel tips om jezelf te beschermen. Hoewel de bescherming van de tipgever expliciet wordt gegeven in de EU-richtlijn, zijn er nog steeds evenementen waarbij men anoniem en discreet tips zou willen geven. Wij ondersteunen u hier graag bij.

Anoniem, Proxy of Transparant?
U stemt toe dat uw identiteit prijsgegeven wordt of niet. U kunt echter te allen tijde toegang tot uw zaak krijgen.

Identiteit beschermen

Op de hoogte blijven
Uiteraard kunt u te allen tijde zien wat de actuele stand van de bewerking van de case is.

Volgen

Wettelijk veilig
Wij slaan alle gegevens gecodeerd op, op zodanige wijze dat zij niet gemakkelijk kunnen worden gewijzigd. Zo creëren we rechtszekerheid en transparantie.

Encryptie

Klokkenluider FAQ

Selecteer in het klokkenluidersformulier Anoniem of Volmacht. Bij proxy slaan we de opgegeven gegevens op, zoals uw e-mailadres. Alleen CONFDNT kan uw e-mailadres op deze manier zien en we gebruiken het alleen om u updates over uw zaak te sturen. Uw werkgever of klant zal uw identiteit in geen geval te weten komen.

Zorg er bij het indienen van een zaak voor dat er geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummers of specifieke naar u herleidbare informatie in de bericht tekst staat.
Een Klokkenluider kan elke persoon zijn die voorkennis heeft over bepaalde informatie over een bedrijf die verband houdt met of erop wijst dat processen in het bedrijf de toepasselijke wetten overtreden, en die deze overtredingen uit gewetensoverwegingen bekend wil maken.
Dit kunnen werknemers, sollicitanten, journalisten of leveranciers zijn.
Alle gegevens worden versleuteld getransporteerd door CONFDNT (HTTPS) en versleuteld opgeslagen in onze database. Alleen de bevoegde personen binnen het bedrijf kunnen uw dossier inzien. Afhankelijk van de optie die u bij het verzenden hebt gekozen, slaan wij uw gegevens gecodeerd op in onze databank.
In het beste geval gebruikt u uw computer thuis of uw mobiele telefoon om informatie in te dienen. Hoewel uw gegevens nooit op de site van uw werkgever zullen worden opgeslagen, raden wij u aan een computer buiten het netwerk van uw werkgever te gebruiken.
Wij gebruiken moderne encryptietechnologieën met een sleutellengte van ten minste 4096 bits. Alle gegevens worden hiermee versleuteld en per account apart opgeslagen.
Binnen een week moeten zij een bevestiging van ontvangst van hun kennisgeving ontvangen. Het betrokken bedrijf heeft dan 90 dagen de tijd om uw zaak te behandelen en u feedback te geven.
Opgelet! U kunt alleen feedback ontvangen als u zich de link aan het eind van het proces herinnert of uw e-mailadres hebt opgegeven.